การเคร่งศาสนาของมนุษย์เป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด

แทบทุกวัฒนธรรมในโลกนี้พยายามเสนอมากกว่าร้อยวิธีโดยใช้ศาสนาดับความหิวโหยของมนุษย์ที่เสาะแสวงหาสันติสุข การเสาะแสวงหาของมนุษย์มุ่งไปที่ศาสนาโลก คือความเชื่อในดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว แผ่นดิน ไฟ แม่น้ำ รูปเคารพที่ทำด้วยไม้ หิน โลหะ ความเชื่อในปลา นกและสัตว์อื่นๆ มนุษย์กราบไหว้ภูตผี และเทพเจ้าหลายๆองค์ แม้กระทั่งในโลกที่พัฒนาอย่างทันสมัย เราก็นับถือเงินทองหรือความรัก เป็นเหมือนพระของเรา เมื่อเรามองดูเทพเจ้าเหล่านี้ ไม่มีสักองค์เดียวที่ให้คำปรึกษาเราได้ และไม่มีคำตอบเมื่อเราถาม ดูเถิดพวกเขาล้วนแต่จอมปลอม การกระทำของเขาล้วนไร้ค่า เทวรูปต่างๆของพวกเขาเป็นเพียงลมและความสับสน (อิสยาห์ 41.28-29)

Lektion8 Kircheศาสนาไม่สามารถชำระความบาปได้

องค์กรศาสนาต่างๆ ควรช่วยมนุษย์ให้คืนดีกับพระเจ้า ที่ไหนๆ ก็ตามที่ต้องการให้มนุษย์พึ่งความพยายามของตัวเองเพื่อจะไปให้ถึงความรอด ที่นั่นก็มีแต่สิ่งไร้สาระและเปล่าประโยชน์ แต่มันก็เป็นเช่นนี้ด้วยคือ แม้แต่ศาสนาที่ดีที่สุดก็ยังมีข้อบกพร่องและไม่สมบูรณ์แบบในสายตาของพระเจ้า พระเจ้าต้องการความสมบูรณ์แบบ แต่โดยความสามารถของตนเอง หรือพิธีทางด้านศาสนา เช่น การรับบัพติสมา การรับพิธีสำคัญทางศาสนา หรือการไปนมัสการที่คริสตจักร การอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ การทุ่มกำลังกายและเวลา หรือสิ่งอื่่นๆ ก็ไม่สามารถที่จะลบความบาปของมนุษย์ได้เลย

การกระทำดีไม่เสมอภาคกับการกระทำชั่ว

ถ้าท่านต้องการคืนดีกับพระเจ้า ท่านต้องไว้วางใจในความรอดที่พระเยซูถวายให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ (เอเฟซัส 2.9)

ศาสนาไม่สามารถเปลี่ยนธรรมชาติบาปของมนุษย์ได้

แท้จริงการประพฤติตนของเราไม่ใช่ปัญหาหลัก แต่เป็นการแสดงออกถึงสภาพของเราเท่านั้น ถ้าเราไปโบสถ์หรือร่วมในพิธีศาสนา เราอาจจะรู้สึกมีความสุข แต่สภาพที่แท้จริงของเราไม่เปลี่ยนแปลง ใครเล่าสามารถเอาความบริสุทธิ์ ออกจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่มีใครสักคน (โยบ 14.4)

ดียอดเยี่ยม ก็ไม่พอ

การร่วมนมัสการพระเจ้า การอธิษฐานหรือการอ่านพระคัมภีร์ไม่ใช่ผิด ตรงกันข้าม เป็นสิ่งที่ดีมาก และพระเจ้าทรงมีพระบัญชาให้เราทำเช่นนั้นด้วยซ้ำไป แต่การปฎิบัติเหล่านี้ ยังไม่ทำให้เราเป็นคริสเตียนอย่างแท้จริง

ท่านสามารถดาวน์โหลดทั้ง 12 บทเรียน ในฟอรแม็ต PDF โดยปราสจากค่าใช้จ่าย

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok