ما مایلیم شما را دعوت کنیم تا این نامه را بخوانید. نامه ایست همگانی که آگاهانه روی سخنش با همه انسانها میباشد. محتوای آن و گفتارهایش از کتابمقدس(تورات و انجیل) گرفته شده است؛ و در بین پرانتزها مأخذ آنها نوشته شده است.

تو برای من مهم هستی

من تو را بگونه ای میشناسم که هیچکس دیگری نمیتواند، تو را بشناسد. همه آرزوهایت، انگیزه و نیازهایت، برایم آشناست. (مزمور ۱۳۹ آیه ۱ )  من میدانم، که کی به خواب میروی و کی دوباره از خواب بیدار میشوی. من حتّی میدانم که تو چه فکر میکنی. (مزمور ۱۳۹ آیه ۲ )  من با راهها و هدفهایت آشنایی کامل دارم. (مزمور ۱۳۹ آیه ۳ )   حتّی تمام مویهای سر تو شمرده شده است. (انجیل متی ۱۰ آیه های ۲۹ تا ۳۱ )

Guten Tagمن تو را میشناختم؛ قبل از اینکه پدر و مادرت تو را بشناسند. (ارمیاء ۱ آیه ۵ )  من تو را در رحم مادرت شکل دادم. (مزمور ۱۳۹ آیه ۱۳ ) تو یک اتفاق، و یا نتیجه یک جهش ( تئوری داروین)  نیستی. بلکه تو را خواستم و آفریدم. همچنین آینده ات در دستان من است. (مزمور ۱۳۹ آیه های ۱۵ و ۱۶)   تو یگانه و عجیب ساخته شده ای. (مزمور ۱۳۹ آیه ۱۴)  من از روز تولدت پ‍‍‍رستار و مواظب تو بوده ام. (مزمور ۷۱ آیه ۶)

من نیکویی بسیاری برایت به ارمغان دارم. (یعقوب ۱ آیه ۱۷)   من تو را دعوت میکنم تا فرزند من شوی. (یوحنا ۱ آیه ۱۲)   چون تا بحال راه های خودت را طی کردی و من را اغلب ندیده گرفتی؛ راه هایمان از هم جدا شد. (اشعیاء ۵۳ آیه ۶)   با وجود این نباید بدینگونه بماند. فرزند من یشوع (عیسی) تنها راهی است که میتواند ترا برگردانده و با من آشتی دهد. (یوحنا ۱۴ آیه ۶)   بوسیله او محبت من حدود ۲۰۰۰ سال پیش آشکار شد. (یوحنا ۳ آیه ۱۶)

او در آن زمان بخاطر راه ها و تصمیم های اشتباه تو، بر صلیب مرد تا ما بتوانیم دوباره به هم بپیوندیم. (دوم قرنتیان آیه های ۱۸ و ۱۹ و ۲۱)  من یشوع (عیسی) را از میان مردگان زنده کردم. او زنده است. (اعمال رسولان ۱۰ آیه ۴۰)  زندگی خود را به دستان او بسپار؛ بدینگونه به مقصد میرسی. (مزمور ۳۷ آیه ۵)

هرگاه تو این هدیه بخشندگی را بپذیری، دیگر مانعی مابین ما وجود نخواهد بود. (رومیان ۸ آیه های ۳۸ و ۳۹)  پرسش اینجاست: آیا مایلی فرزند من شوی؟ (یوحنا ۱ آیه های ۱۲ و ۱۳)   من در انتظار تو هستم. (لوقا ۱۵ آیه های ۱۱ تا ۲۴)

خدایی که تو رادوست دارد

در صفحه بعد خواهید خواند، که چگونه با خدا میتوانید زندگی نوینی را آغاز کنید.

 

آیا مایلید با این خدا و تاریخچه اش با بشر را بشناسید؟ در صفحه  " کشف زندگی " پاسخ خود را می یابید.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok