มนุษย์แสวงหาความหมายของชีวิต

เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร เรามาจากไหน ชีวิตของเรามีเป้าหมายหรือไม่ ก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจว่า เราไม่ได้ใช้ ชีวิตอยู่อย่างเฉยๆ เป็นเพียงแค่ทรากคน เราเป็นมากกว่าการบังเอิญที่เกิดขึ้นจากอะตอมซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุดของสรรพสิ่งแล้วมารวมตัวกันให้เกิดเป็นชีวิตขึ้นมา(อะตอม โมเลกุล เซล) พระคัมภีร์บอกเราว่า เราถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้า ผู้ทรงรอบรู้และบริสุทธิ์ พระองค์ประทานความพิเศษให้แก่เรา พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง (ปฐมกาล 1.27)  ถ้าจะเปรียบเทียบตัวเรากับความใหญ่โตของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ และดวงดาวแล้ว เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นเพียงแค่สิ่งเล็กน้อยเท่านั้น แต่พระเจ้าทรงมอบตำแหน่งพิเศษเหนือสิ่งสารพัดทั้งปวงนี้ให้แก่เรา

มนุษย์อยู่เหนือสตว์ทั้วปวง

เราสามารถเห็นได้จากการที่มนุษย์มีอิสระที่จะตัดสินใจในการดำเนินชีวิตของตนเองได้ พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์ ตรัสแก่เขาว่า “จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในอากาศ กับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดิน” (ปฐมกาล 1.28)  พระเจ้าทรงตั้งมนุษย์ให้เป็นผู้ดูแลรักษาแผ่นดินโลกแทนพระองค์ เราได้รับอำนาจทั้งในการวางแผนการณ์ชีวิตของเรา และเหนือสรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งสิ้น

Lektion4 Menschพระเจ้าประทานเกียรติพิเศษให้แก่มนุษย์

เราถูกสร้างมาตามพระฉายาของพระเจ้า นั่นไม่ได้หมายความว่า เราเป็นพระเจ้าองค์เล็กๆ และมีลักษณะของพระองค์ลดลงมานิดเดียว แต่หมายความว่า เราถูกสร้างมาเพื่อที่จะมีความสนิทสนมและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถอธิษฐาน หรือติดต่อกับพระองค์ได้ ตามประวัติศาสตร์โลก เริ่มแรกที่สุด มนุษย์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สมบรูณ์แบบ มีสัมพันธภาพที่เต็มไปด้วยความรักซึ่งกันและกัน และมีความสนิทสนมกลมเกลียวกับพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์

สมัยนั้นมนุษย์ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับบุคคลิกภาพของตนเอง

ไม่เพียงแต่ว่ามนุษย์ได้บรรลุเป้าหมายของการดำรงอยู่ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในโลกนี้เท่านั้น พระเจ้าเองก็ทรงพอพระทัยในตัวมนุษย์ด้วย เราทราบได้ เพราะพระคัมภีร์บอกไว้ว่า เมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์และทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดีครบถ้วนทุกประการ พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ทรงเห็นว่าดีนัก (ปฐมกาล 1.31)  ตลอดเวลาที่มนุษย์ได้อยู่ในสวนเอเดนและเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้า มนุษย์ก็ได้รับความสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า มนุษย์รู้ว่า เขาเป็นใคร และมีชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกเพื่ออะไร

ซึ่งมันกลับตาลปัตรไปจากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น มันเกิดอะไรขึ้นหรือ?

ท่านสามารถดาวน์โหลดทั้ง 12 บทเรียน ในฟอรแม็ต PDF โดยปราสจากค่าใช้จ่าย

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok