เราจำต้องมีคำพยานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับพระเจ้า

เคยมีคนมาหาผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อโยบ ซึ่งหนังสือเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์กล่าวเรื่องของท่าน ถามว่า ท่านหยั่งรู้สภาพของพระเจ้าได้หรือ ท่านสามารถคะเนขอบเขตขององค์ทรงฤทธิ์ได้หรือ (โยบ 11.7)  จะให้โยบตอบอย่างไรเล่า มนุษย์ไม่สามารถหยั่งรู้ สภาพของพระเจ้าได้ นอกจากการเปิดเผยของพระองค์เอง

พระเจ้าทรงสำแดงพระลักษณะของพระองค์ในธรรมชาติ

ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์ (สดุดี 19.1)  จักรวาลที่ยิ่งใหญ่และสวยงามโดยมีระเบียบที่ละเอียดประกาศถึงพระเจ้า คือพระผู้ทรงสร้าง และในการสร้างโลกพระเจ้าทรงสำแดงฤทธิ์อำนาจที่ใหญ่ยิ่ง สติปัญญาที่เหนือความเข้าใจ และการสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยม ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้ว สภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้น คือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง (โรม 1.20)

พระเจ้าทรงตรัสกับมนุษย์

ในการสนทนาแลกเปลี่ยนกันเราจำเป็นต้องใช้ถ้อยคำ พระเจ้าทรงตรัสกับมนุษย์บางคน เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้น ไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้า ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา (2 เปโตร 1.21)  ไม่มีหนังสือเล่มอื่นใดที่เต็มไปด้วยรายละเอียดของการทำนายถึงอนาคตอย่างชัดเจน ซึ่งต่อมาภายหลังการทำนายล่วงหน้านั้นก็เป็นความจริงทุกประการ ยกตัวอย่างเช่น บ้านเกิดของพระเยซูคริสต์ และหลังจากนั้นคือรายละเอียดเกี่ยวกับการถูกตรึงที่ไม้กางเขน ทั้งหมดนี้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นเพราะพระเจ้าทรงมีจุดมุ่งหมายผ่านทางพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่ม พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม (2 ทิโมธี 3.16)

Lektion2 Buchไม่มีหนังสือเล่มอื่นใดเลยที่มีฤทธิ์เดชเท่ากับพระคัมภีร์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิต

เอกลักษณ์ของพระคัมภีร์คือ การเกิดผลในชีวิตมนุษย์ เราขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งท่านได้ยินจากเรา ท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคำของมนุษย์ แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริง คือเป็นพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในท่านทั้งหลายที่เชื่อ (1 เธสะโลนิกา 2.13)  หลายศตวรรษที่ผ่านมา คนนับหลายล้านได้เป็นพยานจากประสบการณ์ของเขาว่า ข้อบังคับของพระเจ้านั้นถูกต้อง กระทำให้จิตใจเปรมปรีดิ์ พระบัญญัติของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์กระทำให้ดวงตากระจ่างแจ้ง (สดุดี 19.8)

ผู้ใดอยากรู้ว่า พระเจ้าทรงเป็นอย่างไร ผู้นั้นต้องศึกษาพระวจนะธรรมของพระองค์ ที่นี่พระเจ้าทรงให้พบกับพระองค์ได้ และทรงตรัสถึงน้ำพระทัยของพระองค์ที่เกี่วยข้องกับเรา

ท่านสามารถดาวน์โหลดทั้ง 12 บทเรียน ในฟอรแม็ต PDF โดยปราสจากค่าใช้จ่าย

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok