Mỗi người trong chúng ta đều có một khái niệm về Chúa. Một số thì xem Ngài như ông bụt tốt bụng với bộ râu dài trắng, và thường không muốn thấy lỗi lầm của chúng ta. Một số khác lại nghĩ Chúa như vị cảnh sát tuyệt vời trên trời. Với một số người thì Thiên Chúa là siêu nhiên và vô hình. Nhưng cuối cùng thì chỉ có Chúa tỏ ra cho chúng ta biết Ngài là ai. Những ví dụ sau đây mô tả những điều Chúa tỏ ra trong kinh thánh về bản chất của Ngài.

Lektion3 WasserhahnChúa thật vĩ đại.

Trong Chúa có rất nhiều điều mà chúng ta không thể hiểu được. Ngài làm công việc lớn lao, không sao dò xét được, làm những việc diệu kỳ không thể đếm cho đặng. (Gióp 5,9)  Thiên Chúa vượt qua tầm với của chúng ta. Lý trí và tư duy con người không thể vươn tới khoảng cách này. Đó cũng là điều đương nhiên. Bởi vì nếu chúng ta có thể hiểu rõ ràng về Chúa thì Ngài không còn là Chúa nữa. Ngài, Đấng Toàn Năng, chúng ta không thể đến gần, Quyền năng Ngài vĩ đại, công bình Ngài tuyệt đối, Ngài công chính dồi dào, không hề áp bức ai. Vì thế, loài người kính sợ Ngài, Ngài không để cho ai lừa, dù cho họ rất khôn ngoan. (Gióp 37,23-24)

Chúa là một cá nhân.

Chúa không phải là một vật, một năng lực hay sự tưởng tượng. Nhìn những suy nghĩ, cảm xúc, mong muốn và hành động của Ngài, cho thấy Ngài là một cá nhân sống. Ngài không chỉ là "Đấng trên cao" hay "Chúa nhân từ", hay là "Siêu nhân". Nhưng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật; Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là Vua đời đời. (Giê rê mi 10,10)

Chúa vĩnh cửu.

Chúa không có bắt đầu và không có kết thúc. Điều này đã được ghi trong kinh thánh: Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, đã có Ngài. Từ muôn thưở cho đến muôn đời. (Thi Thiên 90,2)  Trong khoảng thời gian, Chúa không hiện hữu, chưa tồn tại và sẽ không tồn tại. Ngài tự nói về mình: "Ta là sự Bắt đầu, và là sự Kết thúc". Vâng, là Đấng hiện có, đã có và còn đến: Ngài là đấng toàn năng. (Khải Huyền 1,8)  Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. (Hê bơ rơ 13,8)  Chúa là vậy, Ngài đã, đang và sẽ như vậy mãi mãi.

Chúa độc lập.

Mỗi sinh vật sống đều phụ thuộc vào nhau, vào hoàn cảnh và theo ý Chúa - nhưng Chúa thì hoàn toàn không phụ thuộc vào những vật mà Ngài tạo dựng nên. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. (Công vụ các sứ đồ 17,25)

Lektion3 WaageChúa là Đấng công bằng.

Kinh thánh nói: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công nghĩa. Phước thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài! (Ê sai 30,18)  Nhưng Chúa không chỉ là Đấng Tạo Hoá muôn đời của chúng ta, mà Ngài còn là vị quan toà. Sự công bình và sự ngay thẳng làm nền của vương quốc Ngài. (Thi Thiên 97,2)  Ngài thưởng và phạt đúng lúc với một luật lệ hoàn hảo không thể chối cãi được.

Chúa là Đấng Thánh.

Hỡi Đức Giê-hô-va! trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài. Đáng sợ, đáng khen Hay làm các phép lạ? (Xuất hành 15,11)  Sự thanh thiện của Chúa không gì so sánh được. Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va; Chẳng có Chúa nào khác hơn Ngài! Không có hòn đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta. (1 Sa mu ên 2,2)  Ngài hoàn toàn không có điểm yếu hay sai sót. Và Đấng Thánh này mong muốn tất cả chúng ta cũng trở nên thánh như Ngài. Bởi có lời viết rằng: “Các ngươi phải thánh khiết, vì ta là thánh”. (1 Phê ê rơ 1,16)

Chúa là Đấng Toàn trí.

Tri thức của Chúa là hoàn hảo. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại, (Hê bơ rơ 4,13)  Chúa biết tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai; kể cả suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta. Sự khôn sáng của Ngài là hoàn hảo và vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta. Chúa thật lớn lao thay! Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Ngài sâu thẳm dường nào! Quyết định và chương trình của Ngài ai dò thấu được. (Rô ma 11:33)

Chúa là Đấng Toàn năng.

Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng? (Giê rê mi 32,17)  Điều đó không có nghĩa là, Chúa có thể làm tất cả. Ngài không thể nói dối và thất tín. Ngài không thể phạm tội và cũng không tự chối mình. Nhưng Ngài có thể làm tất cả, nếu điều đó hợp với Thánh ý Ngài.

Chúa là Tình yêu.

Chắc chắn đây là điều đẹp và quan trọng nhất. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3,16)  Ngài là con trai hiệp nhất với Chúa Cha, và đã phó sự sống mình để chuộc tội cho nhân loại. Đó là hình thức cao nhất để chứng tỏ tình yêu của Ngài và nó không phải trên lý thuyết, mà là thực tế trong cuộc sống.

Bạn cũng có thể tải miễn phí bằng PDF 12 phần còn lại.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok