Chúng ta cần những thông tin chính xác về Thiên Chúa.

Có người đàn ông tên là Gióp, có một sách trong kinh thánh cựu ước đã viết về ông, được hỏi rằng: Có thể nào anh dò thấu sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, Hoặc khám phá được sự trọn vẹn lớn lao của Đấng Toàn Năng? (Gióp 11,7)  Anh ta phải trả lời sao đây? Chúng ta không thể nhận biết Chúa, nếu Chúa không bày tỏ Ngài cho chúng ta biết.

Chúa tỏ mình trong Thiên nhiên.

Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. (Thi Thiên 19,1)  Hình dáng, trật tự, sự đa dạng cũng như vẻ đẹp của vũ trụ đã tiết lộ cho chúng ta biết về Chúa, về sức mạnh của Ngài, một trí tuệ xuất chúng và sáng tạo vô biên. Vì những gì của Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, kể cả quyền năng vĩnh cửu lẫn thần tính của Ngài, thì từ thuở sáng tạo vũ trụ đã được thấy rõ nhờ nhận thức về các tạo vật. (Rô ma 1,20)

Chúa nói với con người.

Muốn có sự tương giao với nhau thì phải nói chuyện với nhau. Chúa cũng muốn thế. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói lời Đức Chúa Trời. (2 Phi ê rơ 1,21)  Không một tác phẩm văn học nào cho chúng ta thấy sự ứng nghiệm lời tiên tri rõ ràng, chi tiết, phong phú và chính xác cho đến tận bây giờ. Điển hình là nơi sinh của Chúa cứu thế Jesus hoặc về sự tử nạn trên thập tự giá sau này. Đó không thể là sự trùng hợp. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. (2 Ti mô thê 3,16)

Lektion2 BuchKhông cuốn sách nào khác có một sức mạnh lan truyền làm thay đổi cuộc sống như kinh thánh.

Điều đặc biệt trong Kinh thánh là sự tác động đặc biệt đến. đời sống con người. Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin. (1 Thê sa lo ni ca 2,13)  Trải qua hàng ngàn năm đã có hàng triệu người nhận thức và làm chứng: Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. (Thi Thiên 19,7)

Ai muốn biết thêm về Chúa, xin hãy đọc lời ngài, trong Kinh thánh. Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta biết được Thánh ý của Ngài trên cuộc đời của mỗi chúng ta.

Bạn cũng có thể tải miễn phí bằng PDF 12 phần còn lại.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok