Писмо, отправено до всички хора (Съдържанието е библейско. В скобите са посочени автентичните места.)

Ти си важен за Мен!

Разбирам те така, както никой човек не е могъл да те разбере. Познавам всичките ти желания, мотиви и нужди. (Псалм 139: 1)  Зная кога сядаш и кога ставаш, зная дори какво мислиш. (Псалм 139: 2)  Зная всичките ти пътища и цели. (Псалм 139: 3)  Дори съм преброил космите на главата ти. (Матей 10: 29-31)

Guten TagПознах те преди родителите ти да помислят за теб. (Еремия 1: 5)  Образувал съм те в утробата на майка ти. (Псалм 139: 13)  Ти не си случайност, не си резултат на еволюция. Ти си желан и плануван от Мен. Твоето бъдеще е в ръката Ми. (Псалм 139: 15-16)  Ти си страшно и чудно направен. (Псалм 139: 14)  Аз се грижа за теб от деня на раждането ти. (Псалм 71: 6)  Искам да те надаря с много съвършени дарове. (Яков 1: 17)

Каня те да станеш Мое дете. (Йоан 1: 12)  Тъй като се отби в пътя си и Ме изостави, нашите пътища се разделиха. (Исая 53: 6)  Но това не трябва да остане така. Моят Син Исус е Пътят, Който Ме помирява с теб и те връща при Мен. (Йоан 14: 6)  Чрез Него, преди около 2000 години, Моята любов към теб стана видима. (Йоан 3: 16)  Тогава (заради твоите грешни пътища и решения) Той умря на кръста, за да можем отново да се свържем. (2 Коринтяни 5: 18, 19, 21)

Аз възкресих Исус от мъртвите. Той живее! (Деяния на апостолите 10: 40)  Повери живота си в Неговата ръка и ще успееш! (Псалм 37: 5)  Ако приемеш подаръка на прошката, повече нищо няма да стои между нас. (Римляни 8: 38-39)

Въпросът е: „Искаш ли да станеш Мое дете?“ (1 Йоан 1: 12-13)  Чакам те! (Лука 15: 11-24)

Твоят любящ Бог

Вие искате да опознаете отблизо този Бог и тази история? Може да продължите на страница „Да откриеш живота“.